Gizlilik Beyanı


Rutaş Pres Döküm

Bu İnternet sitesi, RUTAŞ Ltd. Şti. tarafından, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kanunları çerçevesinde yönetilmektedir. Bu sitenin kullanımıyla ilgili meydana gelebilecek tüm uyuşmazlıklarda, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yetkilidir.

Otomatik Olarak Kaydedilen Bilgiler

Sitemizi ziyaret eden kişilerin "domain" ve "IP" adresleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu bilgiler, sizi kişisel olarak tanımlamamakta, sadece siteye girmek için kullanılan bilgisayarın bilgilerini içermektedir. Bu bilgiler, sitenin, dünyanın neresinden ve hangi amaçlarla kullanıldığını gösterdiğinden, sitemizin kapsam alanını belirlememiz ve sitenin kullanım amaç ve şekillerini daha iyi anlayabilmemiz için yapılan analizlerde kullanılmaktadır.

Çerez Dosyaları

Çerez adı verilen dosyaların bilgisayarınıza yüklenmesini engellemek istiyorsanız, İnternet yazılımınızda gerekli ayarları yapınız. Bilgisayarınıza kaydedeceğimiz bu tür dosyalar, belirli bir süre sonra işlevini yitirecektir. Bazı durumlarda, çerezleri engellemek, bazı sitelerin işlevlerini azaltabilmekte ya da onlara ulaşımı engelleyebilmektedir.

Bilgisayarınıza çerez dosyalarını, sitemize gelecekte yapacağınız ziyaretlerinizde sizleri tanıyabilmek için kaydediyoruz. Bu bilgi, sizin ilgi alanlarınızla ilgili detayları da içerdiği için, bizim sizi sitenin içinde daha kolay yönlendirmemizi ve aradığınız bilgiyi daha kolay bulmanıza yardım etmemizi sağlamaktadır.

Veri Toplanması ve Kullanımı

Bu site üzerinden bilgi talep ettiğinizde, sizinle ilgili bazı kişisel bilgilere ihtiyaç duyulur. Bize e-posta yolladığınızda ya da düzenli ücretsiz bilgi için abone olduğunuzda, sizin e- posta adresinize, adınıza ve telefon numaralarınız gibi diğer bazı kişisel tanımlayıcı bilgilerinize ihtiyaç duyarız. Kişisel bilgileriniz, talep ettiğiniz bilgi, mallar, ürünler ve hizmetlerin sağlanması için kullanılacaktır.

Çocuklar

RUTAŞ Ltd. Şti., çocukların gizlilik ihtiyaçlarını korumaya özellikle dikkat etmekte, ebeveyn ve gözetmenlere, çocuklarının İnternetteki faaliyetleri ve ilgi alanları konusunda aktif rol almaları için teşvik etmektedir.

Güvenlik

RUTAŞ Ltd. Şti. olarak, kontrolümüz altındaki tüm kişisel bilgilerin güvenliği için, bilgi depolama ve korunması ile ilgili tüm kanunlara tam olarak uyumlu güvenlik politikaları, kuralları ve gerekli teknik sistemleri oluşturduk. Güvenlik sistemlerimiz, yetkisiz giriş, uygunsuz bilgi kullanımı ve açıklanması, yetkisiz bilgi değiştirilmesi, kanunsuz yok etme ya da kaza sonucu kayıp olma olaylarını engellemek amacıyla oluşturulmuştur.

Diğer Sitelere Verilen Bağlantılar

RUTAŞ Ltd. Şti. web sitesi, bazen size bilgi ve kolaylık sağlamak için başka web sitesine bağlantılar verebilir. Bu bağlantıları takip ederseniz, RUTAŞ Ltd. Şti. web sitesini terk etmiş olursunuz. RUTAŞ Ltd. Şti., o sitelerin, kendi sitesininkinden farklı olması mümkün olan içerikleri ve gizlilik ilkeleri üzerinde kontrole sahip değildir. RUTAŞ Ltd. Şti., başka web sitelerine uygunluk onayı vermemekte ve temsil etmemektedir. RUTAŞ Ltd. Şti. Gizlilik Beyanı, RUTAŞ Ltd. Şti.'den bağımsız başka web sitelerine vereceğiniz kişisel bilgilerinizi kapsamamaktadır. Kişisel bilgilerinizi herhangi bir şirkete vermeden önce, o şirketin gizlilik ilkesini gözden geçirmeniz konusuna özellikle dikkatinizi çekeriz.

www.rutas.com.tr internet sitesi 1. Organize Sanayi Bölgesi Dökümcüler Sitesi 3. Sokak No: 25 Sincan - Ankara/TÜRKİYE adresinde mukim RUTAŞ Ltd. Şti.’ne aittir. RUTAŞ Ltd. Şti. web sitesinde çeşitli bilgi, ürün ve hizmetler sunulmaktadır. RUTAŞ Ltd. Şti., zaman zaman Web Sitesi Gizlilik Beyanı Şartları’nı revize edebilir. Bu siteyi kullanırken, herhalükarda RUTAŞ Ltd. Şti. tarafından konulacak yeni şart ve kurallara kayıtsız şartsız uyacağınızı kabul etmektesiniz.

Oluşturma Tarihi 22.10.2014

2014 RUTAŞ Ltd. Şti.

Bütün Hakları Saklıdır. ©